Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization of Nanobainitic Structure Obtained in 100Crmnsi6-4 Steel after Industrial Heat Treatment/ Charakteryzacja Struktury Nanobainitycznej Wytworzonej W Handlowej Stali Łożyskowej – 100Crmnsi6-4 W Przemysłowej Obróbce Cieplnej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0278

×