Szczegóły

Tytuł artykułu

Sublethal effects of some synthetic and botanical insecticides on Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0027

×