Szczegóły

Tytuł artykułu

Dormancy breaking and seed germination of the annual weeds Thlaspi arvense, Descurainia sophia and Malcolmia africana (Brassicaceae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0028

×