Szczegóły

Tytuł artykułu

Biological Control Against the Cowpea Weevil (Callosobruchus Chinensis L., Coleoptera: Bruchidae) Using Essential Oils of Some Medicinal Plants

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 54

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0032

×