Szczegóły

Tytuł artykułu

Improvement of Service Offering Connected to Customer Satisfaction in the Power Electronics Field

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/mper-2013-0017

×