Szczegóły

Tytuł artykułu

Infestation of Polish Agricultural Soils by Plasmodiophora Brassicae Along The Polish-Ukrainian Border

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0036

×