Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodological Problems of Temperature Measurement in the Cutting Area During Milling Magnesium Alloys

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/mper-2013-0025

×