Szczegóły

Tytuł artykułu

Reconstruction of thin films polyazomethine based on microscopic images

Tytuł czasopisma

Archives of Materials Science and Engineering

Rocznik

2011

Wolumin

Vol. 48

Numer

(1) March

Autorzy publikacji

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1897-2764
×