Szczegóły

Tytuł artykułu

Interaction Between Bt-Transgenic Cotton and the Whitefly’s Parasitoid, Encarsia Formosa (Hymenoptera: Aphelinidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0041

×