Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Low-Alloy Cast Steel Modification on Primary Structure Refinement, Type and Shape of Non-Metallic Inclusions

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×