Szczegóły

Tytuł artykułu

Possibilities and limitations of weed management in fruit crops of the temperate climate zone

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0048

×