Szczegóły

Tytuł artykułu

Critical Attributes on Supply Chain Strategy Implementation: Case Study in Europe and Asia

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

×