Szczegóły

Tytuł artykułu

CRITICAL ATTRIBUTES ON SUPPLY CHAIN STRATEGY IMPLEMENTATION: CASE STUDY IN EUROPE AND ASIA

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/mper-2013-0040

×