Szczegóły

Tytuł artykułu

Ant Colony Optimization for Data Acquisition Mission Planning

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Data

2014

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/mper-2014-0011

×