Szczegóły

Tytuł artykułu

Soil management system in hazelnut groves (Corylus sp.) versus the presence of ground beetles (Coleoptera: Carabidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×