Szczegóły

Tytuł artykułu

The Concept of Slag Decopperisation in the Flash Furnace Process by Use of Complex Reagents

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Bydałek (2011), miedzi i jej stopów - in Polish ( Metallurgy of copper and its alloys - ISBN, Metalurgia Monografia, 978. ; Bydałek (1998), Metali i, Krzepnięcie, 37, 26. ; Bydałek (2001), of Thermal Analysis and, Journal Calorymetry, 65, 591, doi.org/10.1023/A:1012414110569 ; Biernat (2010), of Foundry, Archives Engineering, 10, 181. ; Bydałek (2011), of Foundry, Archives Engineering, 11, 37. ; Wołczyński (2006), of Foundry Engineering Year, Archives, 18. ; Biernat (2012), Metalurgija Metallurgy, 51, 59. ; Yonezawa (1999), Metallurgical and Materials, Transactions, 30, 411. ; Mills (2005), of Materials, Journal Science, 40, 2403. ; Gaye (1984), Met - allurgical, Canadian Quarterly, 23, 179, doi.org/10.1179/cmq.1984.23.2.179 ; Bydałek (1998), układy tlenowęglowe w procesach topienia miedzi i jej stopów - in Polish ( Slag and oxide - carbon systems in the process of melting copper and its alloys, Żużlowe, 86. ; Bydałek (1971), Chem Process, 10, 27. ; Wołczyński (2010), of Foundry, Archives Engineering, 10, 195.

DOI

10.1515/amm-2015-0052

×