Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of Physical Properties of Wax Mixtures Obtained From Recycling of Patterns Used in Precision Casting

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×