Szczegóły

Tytuł artykułu

Formulation of the endophytic fungus Cladosporium oxysporum Berk. & M.A. Curtis, isolated from Euphorbia bupleuroides subsp. luteola, as a new biocontrol tool against the black bean aphid (Aphis fabae Scop.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×