Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of bio-agents on pathogenic fungi associated with roots of some deciduous fruit transplants and growth parameters in New Valley Governorate, Egypt

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.1515/jppr-2015-0016

×