Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of bio-agents on pathogenic fungi associated with roots of some deciduous fruit transplants and growth parameters in New Valley Governorate, Egypt

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×