Szczegóły

Tytuł artykułu

Surface Quality Assessment Following High Performance Cutting of AZ91HP Magnesium Alloy

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

×