Szczegóły

Tytuł artykułu

The alpha-cypermethrin coated net for protecting Norway spruce wood against bark beetles (Curculionidae, Scolytinae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.1515/jppr-2015-0020

×