Szczegóły

Tytuł artykułu

Setup Analysis: Combining SMED with Other Tools

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.1515/mper-2015-0006

×