Szczegóły

Tytuł artykułu

A Simulation-Based Fuzzy Analytic Network Process Approach in Developing Sustainable Manufacturing Strategy

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

×