Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of some diets on demographic parameters of Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) in vitro

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×