Szczegóły

Tytuł artykułu

The Key Factors of Selecting Electronics Manufacturing Service Suppliers – an Example of Company U in Taiwan

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

×