Szczegóły

Tytuł artykułu

Off-Line and Dynamic Production Scheduling – A Comparative Case Study

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

×