Szczegóły

Tytuł artykułu

Pathogenicity of selected isolates of the quarantine pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus to Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×