Szczegóły

Tytuł artykułu

Seasonal dynamics of: the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Harris), its natural enemies the seven spotted lady beetle Coccinella septempunctata Linnaeus and variegated lady beetle Hippodamia variegata Goeze, and their parasitoid Dinocampus coccinellae (Schrank)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×