Szczegóły

Tytuł artykułu

On the Bias of Terminal Based Gain and Offset Estimation Using the ADC Histogram Test Method

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×