Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Tracking Methods in Respect of Automation of an Animal Behavioral Test

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×