Szczegóły

Tytuł artykułu

DSPIC-Based Impedance Measuring Instrument

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×