Szczegóły

Tytuł artykułu

De-Lubrication Behavior Of Novel EBS Based Admixed Lubricant In Aluminum P/M Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Li (2002), Journal of Materials Processing Technology, 129. ; Dudas (1969), International Journal of Powder Metallurgy, 5, 21. ; Gethin (1994), Powder Metallurgy, 37, 42, doi.org/10.1179/pom.1994.37.1.42 ; Ueda (2001), Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 48, 907, doi.org/10.2497/jjspm.48.907 ; DannInger (1997), International Journal of Powder Metallurgy, 33, 43. ; Lefebvre (2002), Journal of Light Metals, 2, 239, doi.org/10.1016/S1471-5317(03)00007-5 ; Simchi (2003), Materials and Design, 24, 585, doi.org/10.1016/S0261-3069(03)00155-9 ; Briscoe (1998), Powder Technology, 99, 228, doi.org/10.1016/S0032-5910(98)00113-2 ; Daver (1989), Key Engineering Materials, 29, 31. ; Jiang (2001), Acta Materialia, 49, 1471, doi.org/10.1016/S1359-6454(01)00026-X ; Huang (2013), Journal of Materials Science, 48, 4484, doi.org/10.1007/s10853-012-7049-z ; Wikman (2000), Powder Metallurgy, 43, 132, doi.org/10.1179/003258900665880 ; Khan (1979), International Journal of Powder Metallurgy, 15, 271. ; Ullrich (1986), Powder Metallurgy, 42, 535. ; Boland (2013), Materials Science and Engineering, 559. ; Yarnton (1972), International Journal of Powder Metallurgy, 8, 51. ; Mallender (1974), Powder Metallurgy, 17, 288, doi.org/10.1179/pom.17.34.1974.003 ; Sercombe (1999), Acta Metallurgica, 47, 689. ; Kehl (1983), Powder Metallurgy, 26, 221, doi.org/10.1179/pom.1983.26.4.221

DOI

10.1515/amm-2015-0146

×