Szczegóły

Tytuł artykułu

Editorial Note

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

348

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2011

Typ

Commentary / Komentarz

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-011-0001-2

×