Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring of a Micro-Smoothing Process With the Use of Machined Surface Images

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×