Szczegóły

Tytuł artykułu

An Experimental Study Of Aluminum Alloy Matrix Composite Reinforced SiC Made By Hot Pressing Method

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Tekkaya (2009), of processing, Journal materials technology, 209. ; Blaz (2010), of, Journal Microscopy, 237. ; Meena (2013), of, American Journal Mechanical Engineering, 1. ; Samuel (2003), of Processing, Journal Materials Technology, 135. ; Sherafat (2009), of and, Journal Alloys Compounds, 487. ; Suśniak (2013), of, Archives Metallurgy, 58. ; Fogagnolo (2003), of Processing, Journal Materials Technology, 143. ; Leszczyńska (2013), of and, Archives Metallurgy Materials, 58. ; Samuel (2003), of Processing, Journal Materials Technology, 142. ; Güley (2010), of Material Forming, International Journal, 3, 853. ; Suśniak (2015), Engineering, Key Materials, 641. ; Suśniak (2012), Inżynieria Materiałowa, 186. ; Gronostajski (2010), of Processing, Journal Materials Technology, 106. ; Suśniak (2013), i, Nieżelazne, 58. ; Garbiec (2013), Theory and Practice, Composites, 13. ; Torralba (2003), da of Processing, Journal Materials Technology, 133. ; Kurtyka (2013), of and, Archives Metallurgy Materials, 58.

DOI

10.1515/amm-2015-0165

×