Szczegóły

Tytuł artykułu

Analog Circuit Fault Classification Using Improved One-Against-One Support Vector Machines

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×