Szczegóły

Tytuł artykułu

Inhibitory effects of antagonistic bacteria inhabiting the rhizosphere of the sugarbeet plants, on Cercospora beticola Sacc., the causal agent of Cercospora leaf spot disease on sugarbeet

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×