Szczegóły

Tytuł artykułu

Seed germination and emergence of Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud. in response to environmental factors

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×