Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of epicuticular waxes from triticale on the feeding behaviour and mortality of the grain aphid, Sitobion avenae (Fabricius) (Hemiptera: Aphididae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×