Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical Model of Dynamic Work Conditions in the Measuring Chamber of an Air Gauge

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×