Szczegóły

Tytuł artykułu

The role of detoxifying enzymes in the resistance of the cowpea aphid (Aphis craccivora Koch) to thiamethoxam

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×