Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the GMDH Neural Network Data Preparation Method on UTC(PL) Correction Prediction Results

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×