Szczegóły

Tytuł artykułu

Simulation Tests of the Method for Determining a CAD Model of Free-Form Surface Deterministic Deviations

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×