Szczegóły

Tytuł artykułu

Mobile Navigation System for Visually Impaired Users in the Urban Environment

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×