Szczegóły

Tytuł artykułu

Permanent turf grass as the factor alleviating water erosion in the Carpathian Mountains<br />Trwałe zadarnienie gleb jako czynnik łagodzący procesy erozji wodnej w obszarach karpackich

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×