Szczegóły

Tytuł artykułu

Measurements of Ason/Gmpls Connection Control Layer Performance According to Etsi Methodology

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×