Szczegóły

Tytuł artykułu

Non-Destructive Inspection of Anti-Corrosion Protective Coatings Using Optical Coherent Tomography

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×