Szczegóły

Tytuł artykułu

The impact of cattle and sheep grazing on grassland in Veľká Fatra National Park<br />Wpływ wypasu bydła i owiec na ekosystemy trawiaste Parku Narodowego Veľká Fatra

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×