Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessing the factors limiting the Rosa gallica L. shrub occurrence in Romanian grasslands (case study)<br />Ocena czynników ograniczających występowanie Rosa gallica L. na użytkach zielonych Rumunii

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×