Szczegóły

Tytuł artykułu

The Possibility Of Use Of Laser-Modified Ti6Al4V Alloy In Friction Pairs In Endoprostheses

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×