Szczegóły

Tytuł artykułu

Productive and economic factors affecting the development of mountain meadow organic farms in the years 2004-2009<br />Produkcyjne i ekonomiczne czynniki rozwoju górskich łąkarskich gospodarstw ekologicznych w latach 2004-2009

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×